Renovatie

Voor een goede renovatie is samenwerking tussen klant en aannemer noodzakelijk. Voor u als klant is de renovatie van uw pand iets bijzonders. Immers, een renovatie heeft tot doel dat u weer jaren met plezier in de woning wilt blijven wonen. Er moet dan ook in één keer volledig naar uw wensen gerenoveerd worden. Een optimale samenwerking met een betrouwbare en deskundige partner is daarom van groot belang. Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw wil graag die partner zijn. Monumentale panden en oudere huizen hebben regelmatig vernieuwingen nodig waarbij de oude stijl gehandhaafd moet worden. Het herstellen van oude constructies en het toepassen van nieuwe technieken is een combinatie die leidt tot een zeer goed resultaat. Een andere uitdaging is om, ingeval u  het huis heeft waar u nog jaren hoopt te wonen,  levensloopbestendig te maken. Wij kunnen  u hierin adviseren en het ook daadwerkelijk uitvoeren om uw huis hierop aan te passen. Zodat u, ook op latere leeftijd, er nog steeds kan blijven wonen.
Deze uitdagingen gaat Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw graag samen met u aan. Er zijn meestal meer dingen mogelijk dan u denkt. Wij willen u ook hierin graag op weg helpen.

“Uitdagingen gaat Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw graag samen met u aan.”

De omgang met en het ingrijpen in de dagelijkse gang van zaken bij onze opdrachtgevers vereisen een zeer correcte en strak geplande manier van werken. Dit alles in overleg met u. Op die manier proberen we elke keer de overlast voor de klant tot een minimum te beperken. We horen zeer regelmatig van onze opdrachtgevers terug dat hun deze manier van samenwerken goed bevalt.